2 Απριλίου, 2023

Μήνας: Ιούλιος 2012

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις ανάμεσα στις εργοδοτικές ενώσεις (Σ.Ε.Β-Ε.ΣΕ.Ε-ΓΕ.ΣΕ.ΒΕ) και τις εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις  όπως η...
Η εργοδοσία του Μάνεση, συνεχίζει να τραβάει το σχοινί της αδιαλλαξίας και της πρόκλησης απέναντι στους εργαζόμενους...
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του 7ώρου, στις Διευθύνσεις Πληροφορικής παρατηρούνται πολλά και ανησυχητικά...